Ohjeita lakkoon osallistumisesta löytyy JHL:n Painava syy sivulta.

Miten toimin lakon jälkeen?

Töihin palataan lakon päättymisen jälkeen työvuoroluettelon tai lakon lopettamissopimuksen mukaisesti.

Lakon lopettamissopimuksella sovitaan toimet ja ehdot, joilla lakko lopetetaan.

Kun lakko on päättynyt, voit hakea lakkoavustusta.


Lakkoavustus

Lakkoavustusta haetaan lakon päätyttyä omaJHL:n kautta. Sitä voi hakea 2 kuukauden ajan lakon päättymisestä, sen jälkeen hakujärjestelmä sulkeutuu.

Lakkoavustuksen määrä

Ammattiliitto JHL päättää lakkoavustuksen määrästä erikseen jokaisen lakon kohdalla. Kerromme avustuksen määrästä jäsenille lähettävissä viesteissä tapauskohtaisesti. Muista tarkistaa omaJHL:stä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Lakkoavustuksen verotus

Lakkoavustus on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävältä osalta (TVL 88§verohallinnon päätös ). Verokorttia ei tarvitse toimittaa. JHL maksaa avustuksia kerran viikossa lakon päättymisen jälkeen. Liitto ilmoittaa maksettujen lakkoavustusten summan verottajalle.

HUOM! Lakkoavustusta maksetaan viikon kestävän lakon osalta korkeintaan viideltä päivältä. Tämä päätös koskee kaikkia viikon JHL:n lakkoja.

Kenelle avustusta maksetaan

Avustus maksetaan lakkokohteen jäsenille,  jotka ovat osallistuneet lakkoon.
Avustuksen saamiseksi on täytettävä seuraavat ehdot:

  • jäseneksi on liitytty ennen lakon alkamista ja vähintään ensimmäinen jäsenmaksu pitää olla maksettuna ennen lakkoavustuksen maksamista
  • myös ”vanhoilla” jäsenillä jäsenmaksujen on oltava maksettuna
  • jäsenen on toimittava JHL:n päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Jos on liittynyt jäseneksi juuri ennen lakkoa, jäsenhakemusten ruuhkautumisen vuoksi lakkoavustuksen haku saattaa näkyä omaJHL:ssä hieman viiveellä.

Lakkoavustusta ei makseta:

  • työluvalla tai hätätyönä tehdyistä työpäivistä/työvuoroista
  • jos on liittynyt JHL:ään kesken lakon.

Väärin perustein haettu lakkoavustus on petos.

Näin haet lakkoavustusta omaJHL:stä

  • Kirjaudu omaJHL:ään.
  • Valitse vasemman palkin alareunasta ”Lakkoavustushakemus”.
  • Lisää hakemuslomakkeelle pankkiyhteystietosi, rastita lakkopäiväsi, vakuuta tiedot oikeiksi.
  • Tallenna.
  • Tämän jälkeen hakemus siirtyy jäsenyhdistyksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sitten maksatukseen. Avustuksia maksetaan kerran viikossa.

Jos et aiemmin ole kirjautunut omaJHL:ään, katso ohjeet omaJHL-sivulta.

Muiden SAK:laisten liittojen jäsenet ja lakkoavustus

JHL:n julistamista lakoista muut SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat avustusta verkkolinkillä. Verkkolinkin avustuksen hakemista varten saat lakkoalueen JHL:n aluetoimistosta.

Painava syy

Orpon-Purran hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja heikennykset kohdistuvat erityisesti työväestöön ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Nyt on painava syy toimia.


Orpon hallituksen leikkauslista

#Painavasyy on SAK:n ja sen ammattiliittojen hätähuuto työtä tekevien puolesta. Suomen hallitus aikoo kurjistaa suomalaisten toimeentuloa monin tavoin. Voit lukea lisää hallituksen suunnittelemista leikkauksista:

Lue lisää PainavaSyy-sivultammeHyvä JHL:n yhdistysaktiivi!

Maan hallitus suunnittelee rökittävänsä palkansaajia ja kaikkein heikommassa asemassa olevia ennennäkemättömällä tavalla. Hyvinvointiyhteiskuntamme sellaisena, kun sen tunnemme, on romuttumassa. Leikkaus- ja heikennyslista on pitkä kuin nälkävuosi. Tästä syystä JHL on mukana keskusjärjestö SAK:n Painava syy- kampanjassa, jolla ammattiyhdistysliike viestii päättäjille, ettei sen jäsenistö hyväksy suunniteltuja työelämän ja perusturvan kohtuuttomia heikennyksiä. Nyt on painava syy toimia.

Viikoilla 45-48 JHL järjestää poliittisia työtaisteluita ympäri maata. Työtaistelut toteutetaan pääsääntöisesti yhden vuorokauden tai yhden työvuoron mittaisina lakkoina

Miksi poliittinen työtaistelu/lakko?

Leikkauslistassa on vain osa niistä heikennyksistä, joita hallitus on valmistelemassa ja toimeenpanemassa pikavauhtia. Aitoa neuvotteluyhteyttä ay-liikkeen ja hallituksen välillä ei ole.

Hallituksen toiminta on suorastaan törkeää eikä kuvasta länsimaista demokratiakäsitystä asioiden yhteisestä hoidosta. Suomi on juuri saanut Euroopan neuvostolta kolmannen huomautuksen liian alhaisesta perusturvan tasosta ja tästä huolimatta hallitus on valmis nipistämään siitä lisää ratsastaen teemalla ”kaikki töihin”. Työssäolevia sitten koskevat jatkossa vähintäänkin viidakon lait

Kuinka olemme toimineet?

Liittojen työntekijät ja aktiivit ovat kontaktoineet päättäjiä ja poliitikkoja, jakaneet tietoa, tehneet vaikuttamistyötä, pitäneet jäsen- ja lehdistötapaamisia ja ennen kaikkea: kuunnelleet jäsenistöä. Tähän mennessä on tehty ”kevyempiä toimia”, kuten mielenilmaisuja, ulosmarsseja ja kokoontumisia turuilla ja toreilla. Meitä ei ole haluttu kuulla, joten nyt on aika puhua kovempaa.

Ammattiliiton viimesijaisin keino vaikuttaa asioihin ja osoittaa mielipiteensä on työtaistelu. Tätä keinoa on nyt syytä käyttää. Työtaistelu on järjestöpäätös eli jäseniä sitova. Lakkoon osallistumisesta ei voi aiheutua kenellekään henkilökohtaisia seuraamuksia

Mitä nyt?

Saat tämän kirjeen, koska yhdistysten on seurattava tilannetta erityisellä valppaudella. Toimet kovenevat, jotta äänemme kuuluisi. Ilmoitamme perjantai-iltapäivisin liiton nettisivuilla ne työt ja kohteet, jotka ovat lakon piirissä.

Lakossa ovat mainituissa kohteissa olevat JHL:n jäsenet ja työtehtävät, jos ei paikallisesti ole muuta ilmoitettu. Tarvittaessa paikallisiin rajausneuvotteluihin osallistuvat luottamusmiehet. Yksittäinen jäsen ei saa eikä voi itse rajata työtään lakon ulkopuolelle. Liitossa ei tämänhetkisen tiedon mukaan anneta työlupia erikseen työnantajille. Valvomme myös tehostetusti hätätyön käyttöä.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lakkolaisille lähtee aluetoimiston toimesta oma tiedote, jossa on kerrottu mm. lakkopäivystyksen ajankohdat ja numerot. Päivystystä tehdään myös sähköpostin kautta. Työtaistelun piiriin kuuluvia jäseniä tiedotetaan myös muista käytännön toimista, mm. kuinka toimia ennen lakkoa, lakon aikana ja lakon jälkeen sekä lakkoavustuksen hakemisesta.Yhdistysten on omalta osaltaan oltava valmiita auttamaan, neuvomaan ja opastamaan lakossa olevia.

Yhdistysten tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet:
- valita yhdistyksen työtaisteluvastaava
- sopia yhdistyksen sisäisestä työnjaosta
- päivittää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot
- kartoittaa yhdistyksen järjestämisalaan kuuluvien työpaikkojen työntekijä- ja jäsenmäärät
- hankkia työpaikoille yhteyshenkilöt
- sopia tiedotuskanavista ja -menetelmistä
- varmistaa että muut mahdolliset työtaisteluun liittyvät asiat on hoidettu

Koska toimet laajenevat, jokaisen yhdistyksen aktiivin on seurattava tarkasti tilannetta. Jos omassa yhdistyksessäsi ei ole lakon piiriin kuuluvia jäseniä, voitte yhdistyksessä osallistua vaikkapa lakkovahteina toimimiseen tai kysyä aluetoimistosta voitteko auttaa jollakin muulla tavoin.

Lakkoavustuksesta:

Yhdistyksenne tehtävänä on tarkistaa, onko jäseninä lakkoon osallistuvia ja lakkoavustukseen oikeutettuja henkilöitä. Yhdistyksessä lakkoavustuksia voivat käsitellä puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenasianhoitaja. Alla ohjeet lakkoavustusten käsittelyyn

Yleistä lakkoavustuksesta:

- Jäsenet hakevat lakkoavustuksen omaJHL:stä lakon päätyttyä.
- Jäsenen tulee olla liittynyt liittoon ennen lakon alkamista ja maksaa jäsenmaksut sääntöjen mukaisesti.
- Avustus on 60 euroa lakkopäivältä (koskee viikkoja 45- 48).
- Avustuksesta on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävä osa.
- Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti, verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon.
- Avustus on haettava 2kk kuluessa lakon päättymisestä.

Jos jäsenellä on vaikeuksia täyttää lakkoavustushakemus omaJHL:ssä, voi yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri tai jäsenasiainhoitaja täyttää hakemuksen jäsenen puolesta/kanssa

Lisätietoja lakko- ja maksatuskysymyksiin saat aluetoimistoista. Toimistojen yhteystiedot löydät liiton nettisivuilta.

Hyvä aktiivi. Työtaistelutoiminta on joukkovoimaa, solidaarisuutta ja oikean tiedon jakamista. Tilanne on vakava. Siksi jokaisen panos on tärkeä.


Edunvalvontaterveisin:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto- JHL