Helsingin Sotepe Luottamusmiehet 

Pääluottamusmiehet 

Päätoimiset pääluottamusmiehet

Varapääluottamusmiehet

Luottamusmiehet

Hallinto (HYVTES)

Perhe- ja sosiaalipalvelut (SOTETES, HYVTES, TTES)

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

  • Sirpa Torvinen
  • Jukka Lauren (varaluottamusmies)

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Vammaispalvelu

Sairaala- , kuntoutus- ja hoivapalvelut (SOTETES)

Terveys- ja päihdepalvelut (SOTETES)

 Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelut, Psykiatria, Alaikäisten yksitulleiden          pienryhmäkoti 

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Suun terveydenhuolto

Pelastustomi (HYVTES, KVTES)